วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:02 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม. จับมือผู้ประกอบการตลาดล้างตลาดทั่วกรุงฯ

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 09.39 น.

กทม. จับมือผู้ประกอบการตลาดล้างตลาดทั่วกรุงฯ
 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลตรุษจีน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้แทนตลาดในพื้นที่เขตบางเขน โดยมี คณะผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางเขน ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข