วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 06:06 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.เปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 09.40 น.

กทม.เปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

 

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับภารกิจ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เกี่ยวข้องร่วมเปิดพิธีเปิด ณ
ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข