วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 16:32 น.

กทม-สาธารณสุข

แสดงความยินดี ...

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 05.02 น.

แสดงความยินดี ...

 
 
นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์การแพทย์ ได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานพิธีเปิด

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข