วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:24 น.

กทม-สาธารณสุข

รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 05.03 น.

รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยม ...

 

 

พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้าโรงแรมไชน่าทาว์น บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ไปตามแนวถนนเยาวราช ถนนผดุงด้าว ถนนยวพานิชย์ จนถึงบริเวณตลาดเก่าเยาวราช พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ในการป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงฆ่าสัตว์ปีกทั้งของรัฐและเอกชน โดยมี พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมคณะตรวจเยี่ยมฯ

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข