วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:54 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.เปิดงานฉลองตรุษจีนสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย – จีน

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 10.45 น.

กทม.เปิดงานฉลองตรุษจีนสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย – จีน

 

พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานฉลองตรุษจีนสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจชาวไทยและชาวจีน ในการติดต่อการค้าระหว่างกัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการกุศลร่วมกับมูลนิธิ  ชมรมและสมาคมต่างๆ มากมาย และเพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐ  และเอกชน  ของทั้งสองประเทศ ให้กิจการของสมาคมฯ มีความเจริญรุ่งเรือง และมิตรภาพระหว่างไทย – จีน มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  โดยมีนายหลี่  ชุนหลิน ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล  ประธานสมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน กล่าวรายงาน  และสมาคมธุรกิจต่างๆ  ร่วมงาน   ณ  หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย  -  จีน  อาคารไทยซีซีชั้น 9  เขตสารทร  กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข