วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:02 น.

กทม-สาธารณสุข

เปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 21

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 06.06 น.

เปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 21

“จตุจักร 4.0 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน”

 

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 “จตุจักร 4.0 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” เป็นการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆซึ่งเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน และสร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการเกื้อกูลกันและกันของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการ ที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โรงเรียนบ้านลาดพร้าว และโรงเรียนวัดเทวสุนทร ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
เขตจตุจักร

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข