วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 03:02 น.

กทม-สาธารณสุข

กรมคร. ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยา

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 14.41 น.

กรมคร.  ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยา
 

 
 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในงานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยามหามงคล 2561 
 
  
 
นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าเมื่อคืนวัน20ก.พ.ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และปกครองจังหวัด   ดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในงานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยามหามงคล 2561  ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชน โดยผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา กรณีพบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในงานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยามหามงคล 2561
 
   
 
 
นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวว่า จากการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าตรวจสอบในงานดังกล่าว พบว่าในบริเวณงานไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะไม่ทำการฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย  ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข