วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 09:03 น.

กทม-สาธารณสุข

22 มี.ค.นี้ กทม.เตรียมจัดงานวัน อปพร.61 อย่างยิ่งใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 04.50 น.

22 มี.ค.นี้ กทม.เตรียมจัดงานวัน อปพร.61 อย่างยิ่งใหญ่

 
 
 
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "วัน อปพร." ประจำปี 2561 ว่า วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อเผยแพร่กิจการและผลงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติของ อปพร.ที่ได้ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม โดยในปี 2561 ศูนย์ อปพร. กลาง ร่วมกับศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน "วัน อปพร." ประจำปี 2561 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ระหว่างเวลา เวลา 07.00 – 15.00 น.
 
 
 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของ อปพร. การจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธิตเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น การบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมกับจิตอาสา” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และในช่วงบ่ายจะมีพิธีตรวจเยี่ยมกำลังพล ซึ่งจะมีสมาชิก อปพร.จากทั่วประเทศ ทั้งจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร กว่า 8,000 คน เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของ อปพร. และการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข