วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:01 น.

กทม-สาธารณสุข

สภากทม.เยือนสภามหานครอินชอน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 04.53 น.

สภากทม.เยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี กระชับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง


นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะประธานคณะเดินทางเยือนสภามหานคร เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภามหานครอินชอนสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายเจกัล วอนยัง ประธานสภามหานครอินชอน และสมาชิกสภามหานครอินชอน ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง กล่าวว่าในนามของสภากรุงเทพมหานคร รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสภาของท่านและยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ ณ เมืองซองโด ซึ่งคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครมีความประทับใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองของสภากรุงเทพมหานครในอนาคต การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันของสภากรุงเทพมหานครและสภามหานครอินชอนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันในด้านต่างๆที่มีความโดดเด่นของแต่ละเมืองเพื่อนำมาบริหา และพัฒนาเมืองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนของทั้งสองเมือง ผมเชื่อมั่นว่าการเดินทางเยือนสภามหานครอินชอนในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทั้งสองเมืองให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข