วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:29 น.

กทม-สาธารณสุข

เขตตลิ่งชันขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 04.56 น.

เขตตลิ่งชันขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับชุมชน

 

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ " ไทยนิยม ยั่งยืน " ระดับชุมชน สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในด้านต่างๆ โดยการบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้กับประชาชน ทั้งงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล(ชุมชน) เป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ ณ ชุมชนบ้านลุ่ม(ทีมพื้นที่1) ชุมชนหมู่ 1 , 3 แขวงบางพรม(ทีมพื้นที่ 2)  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์18,19(ทีมพื้นที่ 3) และชุมชนคลองบางน้อย(ทีมพื้นที่ 4)

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข