วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:15 น.

กทม-สาธารณสุข

คลองเตยโมเดลพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 05.07 น.

คลองเตยโมเดลพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
 
นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล" ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมประชุม
 
 
 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข