วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 10:50 น.

กทม-สาธารณสุข

ผอ.เขตตลิ่งชันตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 05.08 น.

ผอ.เขตตลิ่งชันตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

จัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชันที่ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้บริการจัดทำทะเบียนประวิติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่  5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 โดยมีนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวดาราพร อยู่คงธนโรจน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน คณะผู้บริการเขต ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(One Stop Service) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข