วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:00 น.

กทม-สาธารณสุข

Friend - to – Friend รุ่นที่ 1 ร่วมต้อนรับ LIANHUA PRIMARY SCHOOL

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 05.10 น.

Friend - to – Friend  รุ่นที่ 1 ร่วมต้อนรับ  LIANHUA  PRIMARY  SCHOOL
เพื่อสานความสัมพันธ์ก่อนเดินทางไปสิงคโปร์

 

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้  พล.ต.ต.ปรีชา  ธิมามนตรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ร.ต.อ. ดร. สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะนักเรียนในโครงการการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 อังกฤษภาคปฏิบัติ  Inspiration : Friend – to – Friend ใน theme เราไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 1 ต้อนรับนายหว่อง  ไค  จุน  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  ซึ่งได้นำคณะครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา  LIANHUA  PRIMARY  SCHOOL จากสาธารณรัฐสิงคโปร์  เดินทางมาทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม
เยี่ยมชม และเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน  เช่น การพูดภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษ  เรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ การทำอาหารเวลาเข้าค่ายลูกเสือ  กิจกรรมวิชาพละ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มนักเรียน จับคู่เพื่อเรียนรู้สนทนาสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียน Friend – to
– Friend นักเรียนโรงเรียนวัดดอน และนักเรียนจากสิงคโปร์สามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นอย่างมาก โดยมีนายศรีพงษ์  สวนแก้วมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอน คณะครู และเจ้าหน้า  ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชม ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  ณ โรงเรียนวัดดอน  เขตสาทรหลังจากร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะนักเรียนในโครงการการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 อังกฤษภาคปฏิบัติ  Inspiration : Friend – to – Friend ใน theme เราไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 1 จะเดินทางไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
สาธารณรัฐสิงคโปร์  โดยการสนับสนุนและการดูแลจากรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และการเดินทางครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณวาสนา  ขวัญเมือง ภรรยาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร ในมูลนิธิร่วมจิต

 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข