วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:07 น.

กทม-สาธารณสุข

เขตบางซื่อให้โอวาทแก่นักกีฬาแข่งกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 05.02 น.

เขตบางซื่อให้โอวาทแก่นักกีฬาแข่งกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 
 
นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต ให้โอวาทและมอบชุดกีฬาให้แก่คณะนักกีฬาตัวแทนสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 35 คน ที่จะร่วมแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข