วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 21:44 น.

กทม-สาธารณสุข

ครบรอบ ๑๒๐ ปี สถาปนาโรงพยาบาลกลาง

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 05.39 น.

ครบรอบ ๑๒๐ ปี สถาปนาโรงพยาบาลกลาง

 

 

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานวันครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมให้เกียรติเปิดนิทรรศการนวัตกรรมและเยี่ยมชมนวัตกรรมภายในงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง