วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 09:46 น.

กทม-สาธารณสุข

คลองเตยรับโล่รางวัลบริการที่ดีที่สุดด้านการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 05.35 น.

คลองเตยรับโล่รางวัลบริการที่ดีที่สุดด้านการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม

 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย รับมอบโล่รางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นและรางวัลคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมัน และเศษอาหาร) จากนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.ร. คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี
      
 
 
 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข