วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:10 น.

กทม-สาธารณสุข

ตรวจฟรีตับอักเสบ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 08.13 น.
ตรวจฟรีตับอักเสบ “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” 
 
 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ      “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  น.พ.พิชญา  นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) 
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับ องค์การอนามัยโลกประกาศให้วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันตับอักเสบโลก  กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ“ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ และร่วมกันป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี  โดยกรุงเทพมหานครจะตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 1,066 ราย ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.61 ในวันเวลาราชการ 
 
 
ในส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากรกว่า 320 ล้านคนทั่วโลก ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับ ซึ่งโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย  และในปัจจุบัน คาดการณ์ว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบประมาณ 3-5 ล้านคน โดยพบความชุกของไวรัสตับอักเสบบีในคนไทยประมาณ 4.6-8% และพบความชุกของไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 0.9-2.2%  ทั้งนี้โรคตับอักเสบเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย  เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่การเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ  และในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากข้อมูลสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2559) พบว่าในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งตับพบมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคมะเร็งเต้านม  อีกทั้งโรคมะเร็งตับยังพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพศชาย ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบจะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับได้ 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 4 แห่งดังนี้ วันที่ 23 ก.ค. 61 ณ โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ 24 ก.ค. 61 ณ โรงพยาบาลกลาง วันที่ 25 ก.ค. 61 ณ โรงพยาบาลตากสิน และวันที่ 26 ก.ค. 61 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อย่างไรก็ตามหากประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก  กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายเวลาการตรวจคัดกรองต่อไป 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข