วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:52 น.

กทม-สาธารณสุข

ชาวชุมชนมิตตคาม 2 ร่วมมือรื้อย้ายบ้าน 6 หลังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 08.14 น.

ชาวชุมชนมิตตคาม 2 ร่วมมือรื้อย้ายบ้าน 6 หลังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนมิตตคาม 2 ซอยสามเสน 11 เขตดุสิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง เดินทางสะดวกและคล่องตัว โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
   
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนมิตตคาม 2 ซอยสามเสน 11 เขตดุสิต ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีบ้านรุกล้ำ 59 หลัง รื้อย้ายแล้ว 17 หลัง คงเหลือ 42 หลัง รื้อเพิ่มอีก 6 หลัง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรื้อย้ายประมาณ 2-3 วัน สำหรับชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและได้ดำเนินการรื้อย้ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนท่าเรือเกียกกาย ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนวัดคฤหบดี สถานีดับเพลิงบวรมงคล ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ส่วนชุมชนที่ดำเนินการรื้อย้ายออกไปแล้วบางส่วน จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสีคาม ชุมชนวัดราชผาติการาม ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ชุมชนราชผาทับทิม ชุมชนมิตตคาม 1 และชุมชนมิตตคาม 2 ในขณะนี้กรุงเทพมหานครดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วทั้งหมด 157 หลัง คงเหลือ 125 หลัง จากจำนวนบ้านทั้งหมด 282 หลัง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนที่บ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของโครงการดังกล่าว ซึ่งประชาชนบางส่วนได้ย้ายกลับไปภูมิลำเนาเดิม บางส่วนได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการซื้อที่ดินบริเวณบางใหญ่และบางกร่าง จ.นนทบุรี เพื่อปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยชาวชุมชนที่รื้อย้ายในวันนี้ก็จะย้ายไปยังที่ดินบริเวณจ.นนทบุรีด้วยเช่นเดียวกัน
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งพระนครความยาว 7 กม. ฝั่งธนบุรีความยาว 7 กม. ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 14 กม. มีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 282 หลัง เป็นบ้านเรือน 273 หลัง ท่าเทียบเรือและโป๊ะเรือ 9 แห่ง แบ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำทั้งหมด 15 ชุมชน ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประชาชนในชุมชนทั้ง 15 ชุมชน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำออกไป เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสวยงามต่อไป
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข