วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22:48 น.

กทม-สาธารณสุข

เริ่มแล้ว “จับจริง ปรับจริง” หากฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 00.20 น.

เริ่มแล้ว “จับจริง ปรับจริง” หากฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า

 
 
นายสกลธีภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “จุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า” เพื่อเป็นการป้องปรามห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด โดยให้สำนักงานเขตบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดกวดขัน จับ-ปรับ ณ บริเวณอุทยานเบญจสิริ  เขตคลองเตย  และบริเวณถนนสีลม ใกล้แยกศาลาแดง เขตบางรัก
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นจอดหรือขับขี่บนทางเท้าเป็นอันดับต้นๆ เพราะได้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเป็นอันมาก แม้กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ทางเท้าของประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน แต่ปัญหาผู้ฝ่าฝืนกลับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ใช้ทางเท้าเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครได้พยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การกวดขันเจ้าหน้าที่ การออกกฎหมายในเรื่องการแบ่งรางวัลนำจับเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างสิ่งป้องกัน การสร้างเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้างให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับกรุงเทพมหานคร
    
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า และอีกนโยบาย คือ โครงการตั้งจุดกวดขัน จับ–ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า เพื่อให้สำนักงานเขตบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด กำหนดให้ดำเนินการทุกถนนที่มีการฝ่าฝืนหรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นกำหนดดำเนินการ จำนวน 115 จุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำผิด รวมทั้งตั้งโต๊ะ จับ–ปรับ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด ซึ่งกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าผู้ที่จะฝ่าฝืนจะเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำผิดอีก และจะขยายผลต่อไปยังจุดอื่นๆให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
 
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินการคือให้สำนักงานเขตกำหนดถนนที่มีการฝ่าฝืน หรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก กรณีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าเขตละ 1 – 2 เส้นทาง และจัดทำแผนการปฏิบัติงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำผิดตลอดวัน โดยจะเน้นกวดขันในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า – เย็น หรือช่วงเวลาที่มักจะมีการฝ่าฝืนเป็นประจำ หากตรวจพบให้มีการบังคับการตามกฎหมายและตั้งโต๊ะ จับ–ปรับ โดยมีอัตราค่าปรับสูงสุด 5,000 บาท ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สำนักงานเขตนำใบเสร็จออกไปเปรียบเทียบปรับนอกสำนักงานเขตได้ในฐานความผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าได้ และจะมีการประเมินตลอดเวลา โดยให้สำนักงานเขตรายงานผลทุกวันผ่านแอพพลิเคชั่น Line ก่อนเวลา 16:00 น.
 
 
 ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้ใช้ทางเท้าพบการกระทำฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าขอให้แจ้งกรุงเทพมหานครได้ตามช่องทาง ดังนี้ 1.ทางไลน์@ebn6703w 2.Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3.Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 4.สายด่วนสำนักเทศกิจTel.02-465-6644 5.ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 และ6. ที่ฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข