วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 06:15 น.

กทม-สาธารณสุข

สสล. ตรวจถนนอากาศสะอาด นำร่องถนนพญาไท

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 00.11 น.

สสล. ตรวจถนนอากาศสะอาด นำร่องถนนพญาไท

บริเวณสามย่าน-แยกปทุมวัน

           

นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่กิจกรรมการดำเนินมาตรการถนนอากาศสะอาดเพื่อควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ดำเนินมาตรการถนนอากาศสะอาด ประจำปี 2561 เพื่อนำแผนนำแผนถนนอากาศสะอาดไปสู่การปฏิบัติ นำร่องถนนพญาไท บริเวณสามย่าน-แยกปทุมวัน เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการคุณภาพอากาศที่ดีให้กับพื้นที่อื่นต่อไป

 

 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข