วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:09 น.

กทม-สาธารณสุข

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้ง

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.48 น.

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้ง

"ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์"

 

นายบรรจง วงษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์" ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของมลพิษในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน เพื่อเสนอวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างงานวิจัยขั้นสูงที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน