วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:47 น.

กทม-สาธารณสุข

บางพลัดลงพื้นที่แจ้งวินจักรยานยนต์ไปพิสูจน์สิทธิ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561, 00.05 น.

บางพลัดลงพื้นที่แจ้งวินจักรยานยนต์ไปพิสูจน์สิทธิ์

 
 
นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด มอบหมายให้ นายธวัชชัย มีวาสนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ประจำแขวง ลงพื้นที่ แจกประกาศคณะอนุกรรมการ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2   เรื่อง การพิสูจน์ สิทธิ์ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้รถจักร ยานยนต์สาธารณะ (ผู้ขับขี่ใหม่ในวินเดิม) และการรายงานตัวเพื่อคงสิทธิการเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
 
โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ พิสูจน์สิทธิ์ และรายงานตัวไว้ดังนี้ คือ 
 
1. สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล ให้วินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล ไปพิสูจน์สิทธิ์และรายงานตัวใน วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล 
 
2. สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ให้วินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ไปพิสูจน์สิทธิ์และรายงานตัว ในวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น ณ วัดอมรคีรี 
 
 
3. สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ให้วินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดไปพิสูจน์สิทธิ์และรายงานตัวใน วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบางพลัด
 
การดำเนินการลงพื้นที่แจกประกาศฯ ดังกล่าว เจ้าหน้าทีได้ดำเนินการเป็น ไปตามนโยบาย Now  ผลักดัน ทันใจ แก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร (ท่าน ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตาม นโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด