วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:11 น.

กทม-สาธารณสุข

รพ.หัวใจกรุงเทพเปิดคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 13.28 น.

รพ.หัวใจกรุงเทพเปิดคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน

 

 

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานในงานแถลงข่าว World Heart Day 2018 “วันหัวใจโลก 2018” ภายใต้หัวข้อ “ดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจเรา” MY HEART,  YOUR HEART พร้อม เปิดคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน (Preventive Heart and Lipid Clinic) โดยมี นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ นพ.กัมปนาท วีรกุล นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ พญ.สุภัค กาญจนาภรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และผกาวลี ประกายสิทธิ์ นักโภชนากร ร่วมให้ความรู้และแนวทางป้องกันโรคหัวใจ ณ โถงชั้น 1 รพ.หัวใจกรุงเทพ