วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:51 น.

กทม-สาธารณสุข

กปน. หารือเขตราชเทวี วางท่อประปาใหม่แนวถนนพญาไท สร้างความสุขให้ประชาชน

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.19 น.

กปน. หารือเขตราชเทวี วางท่อประปาใหม่แนวถนนพญาไท

สร้างความสุขให้ประชาชน

     
 
นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ในถนนพญาไท ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกตัดถนนเพชรบุรี ถึงแยกตัดถนนศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนในเขตราชเทวีได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอและทั่วถึงด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการกลางเดือนตุลาคม 2561 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเขตราชเทวีและ กปน. จะเข้าประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561