วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:04 น.

กทม-สาธารณสุข

ไทยอันดับ 27 โลก โตกระโดดความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ

วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.42 น.

ไทยอันดับ 27 โลก โตกระโดดความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ

 

สธ.เผยสื่อนอกจัดอันดับ "ไทย" ก้าวกระโดดความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ ขยับดีขึ้นมาอยู่อันดับ 27 ของโลก เป็นอันดับที่ 9 ในเอเชียแปซิฟิก ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพเฉลี่ย 7,086 บาทต่อคน อายุเฉลี่ย 75.1 ปี

 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สำนักข่าว บลูมเบิร์ก ได้จัดทำดัชนีประสิทธิภาพระบบสุขภาพ (health care efficiency index) เพื่อจัดอันดับประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ โดยคำนวณเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศล่าสุดปี 2561 พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลกจาก 56 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ในอันดับ 41 หรืออันดับดีขึ้นมากถึง 14 อันดับ นับเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากที่สุดในดัชนีนี้

 

โดยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อประชากร 1 คนนั้น ลดลงอยู่ที่ 219 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,086 บาท และอายุเฉลี่ยของประชากรไทยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปี นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุด้วยว่าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากอีกด้วย ทั้งนี้ หากจัดอันดับภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ตามหลังฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน นิวซีแลนด์ และจีน

 

สำหรับประเทศที่มีดัชนีประสิทธิภาพระบบสุขภาพปัจจุบันที่ดีที่สุด 5 อันดับ คือ ฮ่องกง รองลงมาคือ สิงคโปร์ สเปน อิตาลี เกาหลีใต้ โดยฮ่องกงมีค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพต่อประชากร 1 คนที่ 2,222 ดอลลาร์ หรือประมาณ 7.19 หมื่นบาท และมีอายุคาดเฉลี่ยที่ 84.3 ปี