วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:13 น.

กทม-สาธารณสุข

กรมการแพทย์ขับเคลื่อนโครงการ “รู้ทัน..กันหักซ้ำ”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 14.49 น.

กรมการแพทย์ขับเคลื่อนโครงการ “รู้ทัน..กันหักซ้ำ” 


 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนโครงการรู้ทัน...กันหักซ้ำ เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษา การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้      

 
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ว่าจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะการเกิดกระดูกสะโพกหัก และจากสถิติของการเกิดกระดูกหักซ้ำในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน พบว่ากระดูกสะโพกหักซ้ำอีกข้าง ร้อยละ 10 และกระดูกส่วนอื่นๆ ร้อยละ 12 ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ คือ การหกล้มในห้องน้ำเกิดจากพื้นห้องน้ำลื่น ห้องนอนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านจัดวางไม่เหมาะสม กรมการแพทย์ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้รณรงค์ให้ความรู้โครงการ “รู้ทัน...กันหักซ้ำ” เพื่อดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดกระดูกหักซ้ำ เนื่องจากการเกิดสะโพกหักในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรือพิการได้ 
 
จากความสำคัญดังกล่าว กรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ทางอารยสถาปัตย์มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โครงการ “รู้ทัน..กันหักซ้ำ” ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดยบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เสนอแบบและจัดสร้างตัวอย่างการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันการลื่นล้มโดยปรับแต่งอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและสามารถนำไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองได้อย่างถูกหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยสูง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการหกล้มในผู้สูงอายุตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและเสนอนวัตกรรมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้สามารถนำปรับใช้ในการปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่บ้านตนเองได้ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้สะดวก ปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้      
 
นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์โครงการ “รู้ทัน กันหักซ้ำ” นอกจากหน่วยงานแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน และกระดูกหัก  ทั้งนี้ โรงพยาบาลเลิดสินได้ให้การรักษาและการป้องกัน ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูก เวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุรแพทย์ พยาบาล เภสัชกรนักกายภาพบำบัด และ นักโภชนาการ ซึ่งจะประเมินความเสี่ยง ตรวจคัดกรอง วินิจฉัยรักษา ตลอดจนติดตามเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหัก ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการรับประทานยาสเตียรอยด์ เป็นต้น 
...