วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 00:58 น.

กทม-สาธารณสุข

สภา กทม. ผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 09.51 น.

สภา กทม. ผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

 
         
พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้ง 3 ชุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)
 
         
พล.ต.ต.ประสพโชค กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก“เมืองอัจฉริยะ” หรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองของกระแสโลกในปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่มากขึ้น เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานของเมือง และทำให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่กันไป
 
         
ทั้งนี้แนวทางพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น Smart city ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 2. ด้านการเดินทาง ขนส่ง (Smart Mobility) 3.ด้านประชาสังคม (Smart People) 4. ด้านการบริหารภาครัฐ (Smart Governance) 5.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart Safety) และ 6. ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ซึ่งตนมีความเห็นว่า สมควรที่จะเริ่มต้นการพัฒนาในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาก่อนแล้วจึงขยายออกไปยังเขตพื้นที่โดยรอบที่มีความพร้อมในการพัฒนา หรือนำกระบวนการพัฒนาของพื้นที่เขตปทุมวันไปพัฒนาพื้นที่เขตอื่นๆ ส่วนด้านฝั่งธนบุรี ควรเริ่มต้นการพัฒนาจากย่านสะพานตากสินหรือสะพานสาทร เขตคลองสาน แล้วขยายไปยังพื้นที่ข้างเคียง
 
         
ด้านนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้ความเห็นว่า การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น Smart city ประกอบด้วย 6 มิติ น่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาว่าพื้นที่แต่ละเขตมีจุดเด่นด้านใด แล้วจึงหารือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้เป็น Smart City ในมิติที่เกี่ยวข้องของพื้นที่เขตนั้น ๆ ต่อไป
 
ข้อมูล สนป.กทม.

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข