วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:40 น.

กทม-สาธารณสุข

เขตคลองเตยประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 12.20 น.

เขตคลองเตยประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตคลองเตย (ศป.ปส.เขตคลองเตย) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีพระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ทหารจาก ร.19 พัน.3 สำนักงาน ป.ป.ส.กทม. สถานศึกษา สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุม