วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:57 น.

กทม-สาธารณสุข

สรพ.หนุนพัฒนาเครือข่ายคุณภาพสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 11.58 น.

สรพ.หนุนพัฒนาเครือข่ายคุณภาพสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน

 

สรพ.หนุนพัฒนาเครือข่ายคุณภาพสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาต่อยอดสอดคล้องยุทธศาสต์20ปี พร้อมเปิดไฮไลท์แนวคิดงานบริการอนาคตชูนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วย รับมือการเปลี่ยนแปลงอนาคต ชี้ขอนโยบายพรรคการเมือง จัดสรรงบฯพัฒนาเทคโนโลยีบริการ หนุนความร่วมมือรัฐเอกชน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

นพ.กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า สรพ. ได้จัดประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “Change & Collaboration for Sustainability” ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2562 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเป็นการจุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข และโรงพยาบาล ได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“แนวคิดการจัดงานครั้งนี้สิ่งสำคัญคือ การชวนโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนเปลี่ยนของสังคม โดยผ่านเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในงานมีการจัดห้องที่มีความหลากหลายในหลายมิติเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสม โดยในแต่ละปี ผู้เข้าร่วมงานจะอยู่ที่ประมาณ7-8 พันคน ถือเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองเพื่อการพัฒนากำลังใจ ขณะเดียวกันก็ได้พบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมถึงยังได้แรงบันดาลใจและกำลังใจจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ ที่สำคัญในปีนี้มีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาทดลองกับด้านพยาบาล เช่น หุ่นยนต์มาช่วยดูแลผู้ป่วย หรือแม้แต่เพื่อเป็นแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการบริการในอนาคต” นพ.กิตตินันท์ กล่าว 

นพ.กิตตินันท์ กล่าวอีกว่า อยากฝากถึงนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่หาเสียงอยู่ในขณะนี้ ว่าควรมีนโยบายที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และควรพัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆ จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนากำลังคนเพื่อค้นคว้าและพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การพัฒนาหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะพรรคการเมืองยังคงพูดถึงประเด็นนี้น้อยมาก ขณะเดียวกัน ประชาชนมีส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยคิด ร่วมทำ และช่วยสะท้อน ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรด้านสุขภาพเท่านั้น แต่เราต้องการหลากหลายมุมมอง หลากหลายอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุด

ผู้อำนวยการ สรพ.ระบุด้วยว่า  สำหรับปีนี้มีสถานพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA และได้รับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 98 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า จำนวน 2 แห่ง ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า จำนวน 3 แห่ง  ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก จำนวน 54แห่ง ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 25 แห่ง มีเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 5 แห่ง  มีสถานพยาบาลและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับการต่ออายุกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล และได้รับการรับรองเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 5 แห่ง มีศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งแรก จำนวน 4 แห่ง  นอกจากนี้ในงานประชุมยังมีหัวข้อการบรรยายและมีกิจกรรม workshop ที่หลากหลาย และน่าสนใจจากวิทยากร มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จัดแสดงไว้ ณ บริเวณ HALL 4 ด้วย  .

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข