วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 18:40 น.

กทม-สาธารณสุข

ถนนราชวงศ์ อันดับ 1 น่าเดินมากที่สุดใน กทม.

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, 09.10 น.
ถนนราชวงศ์ อันดับ 1 น่าเดินมากที่สุดใน กทม.
 
 
 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.59 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2 โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การออกแบบเมืองเดินได้-เมืองเดินดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพื้นที่ใน กทม. ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองกรุง คือการบริหารงานด้านกายภาพที่อำนาจกระจายอยู่กับหลายหน่วยงาน ไม่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ กทม. เพราะแม้จะได้รับงบประมาณปีละ 70,000 ล้านบาท แต่ถ้าขาดการทำงานเชิงบูรณาการ การเปลี่ยนจากสังคมล้อสู่สังคมรางก็ไม่ได้เอื้อต่อการเดินของคนกรุง
 
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า ข้อมูลสถิติล่าสุดพบวันนี้ กทม.มีประชาชนสัญจรไป-มาประมาณ 17 ล้านเที่ยวต่อคน โดยร้อยละ 60 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และร้อยละ 40 เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ถึงแม้ภายในปี 2572 การสัญจรไป-มาจะเพิ่มเป็น 20 ล้านเที่ยวต่อคน แต่กลับพบว่าสัดส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ยังมากกว่าการใช้ระบบขนส่งมวลชน ดังนั้นโครงสร้างการเดินทางที่เชื่อมต่อกัน การคุมกำเนิดยานพาหนะส่วนตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีรถใหม่จดทะเบียน 2,000 คันต่อวัน
 
 
ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง เผย 5 อันดับแรก ถนนเดินดีในเมืองกรุง คือถนนราชวงศ์ ถนนจักรพงษ์ ถนนพระรามที่ 1 ถนนสีลม และถนนพระอาทิตย์ โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้าของคนกรุง คือ ความปลอดภัย สะดวก และมีชีวิตชีวา โดยในระยะที่ 3 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จะเสนอแนวทางการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ย่านตัวอย่าง พร้อมกับประสานภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผลักดันสู่การปฏิบัติจริง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข