วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:56 น.

กทม-สาธารณสุข

ป้องกันลูกพิการ สนช.หนุนกินวิตามิน "โฟลิก" ก่อนท้อง

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 13.09 น.

ป้องกันลูกพิการ สนช.หนุนกินวิตามิน "โฟลิก" ก่อนท้อง

 

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงการณรงค์ “ชวนคู่รัก...กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ”ว่า ความจริงวิตามินโฟลิกมมีมานานแล้ว เป็นวิตามินทั่วไปกินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย แต่ไม่มีการณรงค์กันอย่างจริงจัง แต่ที่มีการณรงค์ในช่วงดังกล่าวเพราะรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้คนมีเด็กเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจะต้องหามาตรการ หรือแรงจูงใจต่างๆออกมา โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลที่ตั้งครรภ์ เช่น ยกเว้นภาษี หรือมาตรการด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนที่พร้อมที่จะมาบุตรให้ความร่วมมือ

 

"ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเด็กที่เกิดมาส่วนใหญ่สุขภาพไม่ค่อยดี ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เป็นโรคทางสมอง บางคนพิกลพิการ เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง และไม่มีวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะมีบุตร หรือมีบุตรโดยไม่มีความพร้อม ดังนั้นรัฐบาลจึงให้กระทรวงสาธารณสุข และ สสส.ร่วมกันรณรงค์ให้กินวิตามินโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อที่จะให้เด็กเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ หรือต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งทาง สนช.เองก็สนับสนุนและมีการเสนอกฎหมายในการที่จะดูแลเด็ก และเยาชนมากขึ้นด้วย เพื่อให้นโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จ" นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข