วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:01 น.

กทม-สาธารณสุข

ฟู๊ดอินโนโพลิสเปิดเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพโลกครบวงจร

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 14.47 น.


ฟู๊ดอินโนโพลิสเปิดเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพโลกครบวงจร

 


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส จัดกิจกรรม " Food innopolish open house" พร้อมลงนามความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร และการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารกับ 17 หน่วยงานทั้งภาครัฐภาค เอกชน และมหาวิทยาลัย ยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพสารสกัดสมุนไพร

     

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่าสืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่ต้องการเห็นตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายใน 1 ปี สู่เป้าหมายประเทศไทย ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก
 

ดร.กิติพงค์  กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาท ระยะแรกในการดำเนินโครงการ การจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2,500 ล้านบาท ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน ตั้งเป้าสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับกว่า 200 - 300 แห่งภายใน 5 ปี ตอนนี้มีสมาชิกภาคธุรกิจที่ร่วมลงนามแล้ว 26 แห่ง โดยฟู๊ดอินโนโพลิสมีนักวิจัยที่พร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ประมาณ 500 คน ซึ่งในปีนี้มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และนักกีฬา เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบพร้อมรับประทานที่มีสารอาหารเหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละกลุ่มคน 

 
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารสมุนไพรโดยจะมีการวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรรางจืดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแทนยาส่วนจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดนั้นคาดว่า อีก1ปีจะเห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 

อย่างไรก็ตาม อนาคตจะขยายเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยเลือกพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ ในแต่ละภูมิภาค ตอนนี้ก็มีเลือกไว้ใน 3 ภูมิภาค คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลาเพื่อความสะดวกในการประสานงานทั่วประเทศและกระจายความเจริญของท้องถิ่น คาดจะเกิดธุรกิจภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข