วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:17 น.

กทม-สาธารณสุข

ปรับโฉมใบแจ้งค่าน้ำประปาแบบใหม่

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 15.18 น.

ปรับโฉมใบแจ้งค่าน้ำประปาแบบใหม่

 
 
นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มใบแจ้งค่าน้ำประปาใหม่ ให้มีข้อความภาษาอังกฤษกำกับในส่วนที่มีสาระสำคัญ สำหรับใช้พิมพ์โดยเครื่องอ่านมาตรและออกใบแจ้งค่าน้ำประปาแบบ Handheld เพื่อให้ผู้ใช้น้ำซึ่งอาจเป็นบุคคลต่างชาติ สามารถรับทราบและเข้าใจความหมายที่มีสาระสำคัญ ซึ่งผู้ใช้น้ำจะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปารูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 
 
นอกจากนี้ กปน. ยังมีแอปพลิเคชัน MWA onMobile อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมสำหรับการชำระค่าน้ำประปา โดยไม่จำเป็นต้องนำใบแจ้งค่าน้ำประปาไปจ่าย ณ เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ เพียงลงทะเบียนแอปฯ ด้วยเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ ก็สามารถยื่นให้เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินได้ทันที หมดปัญหาการลืมหรือทำใบแจ้งค่าน้ำประปาหาย อีกทั้งยังมีบริการต่าง ๆ อาทิ ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ หรือรายการค่าน้ำประปาย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น ซึ่ง กปน. จะพัฒนาให้สามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน ตามกิจกรรมมอบความสุขในโอกาสครบรอบ "50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้ดูแลคุณ" ในปี 2560 นี้อีกด้วย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข