วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:07 น.

กทม-สาธารณสุข

1 พ.ค. ทดลองเดินเครื่องอุโมงค์บางซื่อ

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.18 น.

1 พ.ค. ทดลองเดินเครื่องอุโมงค์บางซื่อ 

 
 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อฯ  ณ บริเวณการก่อสร้างอาคารรับน้ำ ถ.รัชดาภิเษก (บ่อ1) โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งขณะนี้คืบหน้ากว่าร้อยละ 97 โดยคาดว่าจะสามารถทดลองเดินเครื่องได้ในวันที่ 1 พ.ค. 60 พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อช่วยระบาย น้ำในช่วงฤดูฝน 
 
 
จาก นั้นเวลา 09.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุม ไผ่-คลองโคกคราม ณ สะพานข้ามคลองโคกคราม ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 เขตลาดพร้าว ซึ่งขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 64 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 36 เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกีดขวางการก่อสร้าง จำนวน 88 ราย อยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าว 78 ราย รื้อถอนแล้ว 48 ราย คงเหลือ 30 ราย โดยอยู่ระหว่างสำนักงานเขตลาดพร้าวมีหนังสือแจ้งให้ผู้รุกล้ำออกจากเขตคลอง ภายใน 30 วัน ส่วนอีก 10 ราย อยู่ในพื้นที่เขตบางเขน รื้อถอนแล้ว 4 ราย คงเหลือ 6 ราย โดยสำนักงานเขตบางเขนได้เจรจาเบื้องต้นแล้ว ผู้รุกล้ำยินดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการ ก่อสร้างโดยเร็วหากผู้รุกล้ำยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งกำชับให้นำวัสดุและอุปกรณ์ออกจากคลองโดยเฉพาะในจุดที่ดำเนินการก่อ สร้างแล้ว เพื่อเปิดทางน้ำไหลในคลองให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข