วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:16 น.

กทม-สาธารณสุข

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนมิตตคาม

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 05.21 น.
รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนมิตตคาม พบปะผู้นำหาแนวทางช่วยเหลือ 
 
 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนมิตตคาม เชิงสะพานกรุงธน โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักงานเขตดุสิต ผู้นำชุมชนมิตตคาม 1 ชุมชนมิตตคาม 2 ชุมชนราชผา และผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุย 
 
 
รอง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนมิ ตตคาม 1 ชุมชนมิตตคาม 2 และชุมชนราชผา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและต้องดำเนินการรื้อย้าย รวมทั้งหมด 185 ครัวเรือน ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตั้งกรรมการพิสูจน์สิทธิเพื่อพิจารณาว่าแต่ละหลัง จะได้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่ สิ่งที่นำมาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่ารื้อถอน และค่าขนย้ายวัสดุ โดยจะพิจารณาหาข้อยุติให้เสร็จสิ้นก่อนสงกรานต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีชุมชนที่รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนย้ายไปอยู่ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ขอให้แต่ละชุมชนพูดคุยกันว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหน ชุมชนควรมีความสามัคคีกัน รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อสร้างชุมชนขึ้นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้พิจารณาหาแนวทางพร้อมให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ที่ทางชุมชนต้องการ แต่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข