วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12:05 น.

กทม-สาธารณสุข

รื้อย้ายบ้านที่ยินยอมอีก 4 หลังในชุมชนป้อมมหากาฬ

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.24 น.

รื้อย้ายบ้านที่ยินยอมอีก 4 หลังในชุมชนป้อมมหากาฬ 

 
 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ จำนวน 4 หลัง โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมดำเนินการ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาและสำนักงานเขตพระนครร่วมกับฝ่ายความมั่นคง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 นาย ดำเนินการการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ จำนวน 4 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 187 189 191 และ 193 ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่และมีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้ว โดยเจ้าของบ้านยินยอมให้กรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการรื้อถอน หลังจากวันนี้ที่ได้ดำเนินการรื้อบ้าน 4 หลังออกไปแล้ว ในชุมชนป้อมมหากาฬจะเหลือบ้านอีก 29 หลังคาเรือน และบ้านบุกรุก 4 หลังคาเรือน ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุด หนึ่ง เพื่อเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชน ในส่วนของอาคารที่มีความประสงค์จะอนุรักษ์ไว้ ทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด แต่ต้องมีความชัดเจนว่าอาคารหลังไหนบ้างที่ควรจะอนุรักษ์ ซึ่งอาจจะมีตัวเลขแตกต่างกันออกไป บางท่านบอกว่า 24 หลัง บางท่านบอก 8 หลัง บางท่านบอก 29 หลัง แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานการพูดคุยทำความเข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการ ของกรุงเทพมหานครกับคณะกรรมการชุมชนในการพิจารณาร่วมกัน คาดว่าอีกประมาณ 15 วันหรือไม่เกิน 1 เดือน จะนำความคิดเห็นของคณะกรรมการมาสู่กรุงเทพมหานครเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข