วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:19 น.

กทม-สาธารณสุข

ดันแม่โจ้ เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 08.40 น.

ดันแม่โจ้ เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารสายเหนือ 
 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารพร้อมคณะ เดินทางเยือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารผลิตทดลองหรือโรงงานนำร่องด้านการแปรรูปอาหาร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการวิจัยพัฒนาแภ่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ ผลิตเม็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการสร้างเครื่องจักรในการผลิตแปรรูปอาหาร โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
 

"จากความพร้อมที่เห็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมที่จะเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารสายเหนือได้" ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งใน 11 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 35 องค์กร เพื่อพัมนาเทืองนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ปีที่แล้ว

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข