วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:32 น.

กทม-สาธารณสุข

ประปาหยุดให้บริการชั่วคราวที่ศูนย์ฯเ ซ็นทรัลเวสต์เกต 29 - 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 60

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 07.48 น.

ประปาหยุดให้บริการชั่วคราวที่ศูนย์ฯ เซ็นทรัลเวสต์เกต 29 - 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 60

 

 

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. จะหยุดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 เม.ย. และวันที่ 1 พ.ค.60 เพื่อปรับปรุงระบบงานบริการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 2 พ.ค.60 กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข