วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:39 น.

กทม-สาธารณสุข

กพร.อบรมอาชีพให้กลุ่มแรงงานลาว

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 14.42 น.

กพร.อบรมอาชีพให้กลุ่มแรงงานลาว

เสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

     
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ล่าสุดดูแลพี่น้องชาวลาว ฝึกทักษะสาขาการวิเคราะห์ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       
 
นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า งบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะ/วิชาชีพให้กับแรงงานเพื่อนบ้าน ใน 3 ประเทศได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ 3 ประเทศ  ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ดำเนินการ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการรวม   4  รุ่น ดำเนินการแล้ว  3 รุ่น โดยฝึกให้กับแรงงานพม่าจำนวน 2 รุ่น ในสาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และสาขา การทำเบอเกอรี่ ดำเนินการฝึกให้กับแรงงานลาวไปแล้วจำนวนหนึ่งรุ่นในสาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม อีก 1 รุ่นอยู่ระหว่างดำเนินการคือสาขา การวิเคราะห์ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมเป้าหมาย 200 คน
       
 
นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกให้กับแรงงานลาว ในสาขา การวิเคราะห์ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เมื่อวันที่ 6 -15 มิ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 25 คน ณ สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับเศรษฐกิจการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการของไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยู่ในฝั่งลาวด้วย
       
 
สิริวัน สิผาวัน อายุ 34  ปี เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงบ่อแก้ว  เล่าให้ฟังว่า ตนเองปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความรู้พื้นฐานแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ หัวหน้าจึงส่งเข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้มากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ อาทิ การลงโปรแกรม การเปลี่ยนอุปกรณ์ การทำระบบแลนด์ ซึ่งในแขวงบ่อแก้ว มีร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่มาก อีกทั้งมีราคาค่าตรวจเช็คค่อนข้างแพง เวลาคอมพิวเตอร์มีปัญหา จึงเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่าจะหาคนมาซ่อมได้ ทำให้งานล่าช้าตนเองจึงสนใจที่จะเข้าอบรม เพราะนอกจากเป็นประโยชน์กับหน่วยงานแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวใด้อีกด้วย วิทยากรให้ความรู้ดีมาก ระยะเวลาอบรมสั้นๆ เพียง 10 วัน ก็ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งปัญหาของคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ เป็นคล้ายกัน ปัญหาเบื้องต้นคิดว่าตนเองสามารถแก้ไขได้ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีก หากเป็นไปได้ ถ้ามีงบประมาณสนับสนุน ตนเองก็จะขอเข้ามาเรียนเพิ่มเติมอีก ขอบคุณที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับแรงงานเพื่อนบ้าน 
 
 
 การฝึกทักษะให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ยังมีอีกหลายจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นปลายเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งปี มีเป้าหมายดำเนินการ 972 คน ดำเนินการแล้ว 235   คน หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม อาทิ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก สาขาการบำรุงรักษารถบรรทุก สาขาการสร้างบริการที่ประทับใจ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตาม 8 วาระปฏิรูปกระทรวงแรงงาน “ป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์” และ “การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข