วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:09 น.

กทม-สาธารณสุข

ประชุมเพื่อการอัญเชิญริ้วขบวนพระบรมศพฯ

วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 06.08 น.

ประชุมเพื่อการอัญเชิญริ้วขบวนพระบรมศพฯ
พร้อมตรวจพื้นที่โดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวั

 

 

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้การอัญเชิญริ้วขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจนครบาล  1 ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง  สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร สำนักพระราชวัง กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม และลงตรวจพื้นที่บริเวณการก่อสร้างพระเมรุมาศ และโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข