วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:44 น.

กทม-สาธารณสุข

สธ.เผยผลสืบสวนกรณีลวนลามลูกจ้างหญิงสรุปได้สัปดาห์หน้า

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 12.41 น.

สธ.เผยผลสืบสวนกรณีลวนลามลูกจ้างหญิงสรุปได้สัปดาห์หน้า เตรียมสอบวินัยต่อทันที 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสืบสวนกรณีข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิงจะได้ผลสรุปจากคณะกรรมการสืบสวนในสัปดาห์หน้าและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อทันที
 
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีลูกจ้างหญิงร้องเรียนว่าถูกข้าราชการชายที่เป็นหัวหน้าลวนลามว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งย้ายข้าราชการชายผู้ถูกร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและนิติกรอีก 2 คนเป็นคณะกรรมการ
           
นายแพทย์โสภณกล่าวว่าได้รับรายงานจากคณะกรรมการสืบสวนคาดว่าจะสรุปผลการสืบสวนได้ภายในสัปดาห์หน้าและตั้งกรรมการสอบวินัยต่อทันทีขอให้ผู้ร้องเรียนอย่าได้กังวลใจกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับการลงโทษ
         
ทั้งนี้ ฝากถึงบุคลากรในสังกัดทุกคน หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นขอให้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที อย่าได้เก็บเรื่องไว้เพราะความกลัว กระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข