วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 06:24 น.

กทม-สาธารณสุข

ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.17 น.

ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”
 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุเทพมหานคร  รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จาก นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำนวน  300,000 บาท  และนายชนะพล ชินปัญจะพล ประธานที่ปรึกษาบริษัท ชินบวร จำกัด ในนามผู้แทนตลาดบวรร่มเกล้า (ลาดกระบัง) จำนวน 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี  สัตยประกอบ นายจรูญ  มีธนาถาวร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  มีเพียร นายธรรมรัต  หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท  นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข