วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:23 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.ลงพื้นที่ตรวจไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่บริเวณกองทัพภาคที่ 1

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 05.57 น.

กทม.ลงพื้นที่ตรวจไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่บริเวณกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก

 

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่บริเวณกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร โดยมีนายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข