วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:03 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.ปรับเวลาทำการค้าในจุดที่เปิดตลาดรองรับผู้ค้า 3 เขต

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 05.18 น.

กทม.ปรับเวลาทำการค้าในจุดที่เปิดตลาดรองรับผู้ค้า 3 เขต
 
 

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32/2560 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.  โดยในที่ประชุมสำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตปทุมวัน และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้รายงานผลการดำเนินการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าที่เคยขายของในพื้นที่ที่ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบ  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตสาทร ได้จัดพื้นที่บริเวณซอยเจริญกรุง 67  ข้างวัดสุทธิวรารามเป็นพื้นที่ค้าขาย สามารถรองรับผู้ค้าได้จำนวน 44 แผงค้า  ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าค้าขายแล้ว 18 ราย  โดยเริ่มเปิดตลาดมาตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60 กำหนดให้ขายเฉพาะอาหาร ตั้งแต่เวลา 06.00-15.00 น. และเมื่อทำการค้าแล้วผู้ค้าต้องความสะอาดรวมทั้งเก็บแผงค้าและอุปกรณ์ทุก วัน  
           

 

สำหรับเขตปทุมวัน  ได้จัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 ข้างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวน 120 แผง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา รอบเช้าระหว่างเวลา 05.00-10.00 น. จำหน่ายอาหารสด ผัก ผลไม้ และรอบสายระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ  จุดที่ 2 ข้างสวนลุมพินี ประตู 5  รองรับผู้ค้าได้ 112 ราย แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา  รอบเช้าระหว่างเวลา 05.00-10.00 น. และรอบสายระหว่างเวลา 10.00-15.00 น.  และจุดที่ 3 บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช (แยกพงษ์พระราม) จำนวน 340 แผงค้า
           

 

ส่วนเขตบางกอกน้อย มีสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้รองรับผู้ค้าบริเวณด้านหน้าภัตตาคารกุ้งหลวง รองรับผู้ค้าได้ 30 ราย แต่ปัจจุบันมีผู้ค้าเพียง 2-3 ราย โดยหลังจากเปิดพื้นที่ให้ผู้ค้าได้เข้าทำการค้ามาได้ระยะหนึ่ง  กรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลสังเกต การณ์  และประเมินผลอย่างใกล้ชิด พบว่าปัญหาที่คล้ายคลึงกันของพื้นที่เกือบทุกจุดคือผู้บริโภคมักนิยมออกมา จับจ่ายใช้สอยในช่วงเย็นถึงค่ำ  ทำให้ช่วงเวลาที่เปิดค้าขายจนถึง 15.00 น.  ไม่มีผู้ซื้อมากเท่าที่ควร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ค้าโดยการขยายเวลาขาย  โดยได้ข้อสรุปว่าพื้นที่บริเวณซอยเจริญกรุง 67  เขตสาทร  ขยายเวลาขายออกไปจนถึง 20.00 น.  บริเวณข้างช่างกลปทุมวัน เขตปทุมวัน ขยายเวลาถึง 22.00 น.  และบริเวณหน้าภัตตาคารกุ้งหลวง  เขตบางกอกน้อย  ขยายเวลาขายจนถึง  21.00 น.  ส่วนกรณีตลาดใต้ทางด่วนพงษ์พระราม  เขตปทุมวัน  จะมีการปรับปรุงด้านกายภาพเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการค้าขาย  ตลอดจนเพิ่มกิจกรรมนันทนาการต่างๆให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ำว่า  การขยายเวลาค้าขายและการปรับปรุงในด้านต่างๆ  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งที่สัญจรผ่านไปมา  และที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
             

 

ส่วนกรณีการดำเนินการตามแนวคิดตลาดประชารัฐของรัฐบาลนั้น  เบื้องต้นสำนักพัฒนาสังคมได้จัดพื้นที่ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)  และศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) สำหรับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ในลักษณะตลาด Green Market  โดยได้เริ่มจำหน่ายขายสินค้าตั้งแต่ ธ.ค.59 เป็นต้นมา  และมีการสลับหมุนเวียนสินค้าทางการเกษตรกับสินค้า Bangkok Brand ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาจับจ่ายใช้สอยมากพอสมควร  

 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข