วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 11:54 น.

กทม-สาธารณสุข

กปน. รับประกาศเกียรติคุณ ร่วมสนับสนุนน้ำประปา จากกระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 08.57 น.

กปน. รับประกาศเกียรติคุณ

ร่วมสนับสนุนน้ำประปา จากกระทรวงสาธารณสุข
      

     
 
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) และพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง (กปน.) บริษัท ปูนซิเมนต์​ไทย (จำกัด) มหาชน โรงแรมรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิ​เอสซีจี ที่ร่วมสนับสนุนให้บริการส้วมและน้ำประปาสะอาด เพื่อให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมี นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. รับมอบประกาศฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กปน. ได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาในพื้นที่โดยรอบสนามหลวง รวมถึงน้ำประปาสำหรับใช้ในรถสุขาและสุขาสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
       
 
ทั้งนี้ ภายในงานฯ กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ สุขาไม่สุขี..ถ้าไม่มีน้ำประปา โดยนำเสนอแอปพลิเคชัน​ MWA​ onMobile กระบวนการผลิตน้ำประปา แผนน้ำประปาปลอดภัย และนักวิทย์ชุดขาว เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข