วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:11 น.

กทม-สาธารณสุข

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบข้าวสาร แก่หน่วยงาน กทม.700 กระสอบ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 16.21 น.

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบข้าวสาร
แก่หน่วยงาน กทม.700 กระสอบ  

 

 

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  เสาชิงช้า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบข้าวสาร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 1,050,000.- บาท ผ่านพลตำรวจโท ชินทัต มีศุข  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆ จำนวน 438 กระสอบ และแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 262 กระสอบ

 

โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ ,คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการมูลนิธิฯ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ  คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ/รักษาการผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  ร่วมในพิธีมอบ  ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข