วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 02:51 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 05.25 น.

กทม.มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร


 

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของผลงานแล้ว มีผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลระดับดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง” โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ และประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล (Innovation in BMA Home Ward Referral System)”โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข