วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:58 น.

อาชญากรรม

เตือนเยาวชนรู้ทันสังคมออนไลน์อย่าผิดพ.ร.บ.คอมพ์

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 14.09 น.

เตือนเยาวชนรู้ทันสังคมออนไลน์อย่าผิดพ.ร.บ.คอมพ์

          

วันที่ 12 ม.ค.2561 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. เปิดเผยว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการสื่อสารได้รวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและสะดวกในทุกที่ทุกเวลา แต่ขณะเดียวกัน มีผู้ไม่หวังดีหรือเหล่ามิจฉาชีพใช้การสื่อสารนี้ แสวงหาประโยชน์ด้วยการให้ข่าวสารบิดเบือน ทำให้เกิดความหลงเชื่อ ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจจะทำให้มีความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อย่างไม่รู้ตัว หรืออาจทำให้ลุ่มหลงมัวเมาจากการพนัน ติดเกมออนไลน์ หรือเสพสื่อลามก จนทำให้เยาวชนขาดสติหรือเสียการศึกษาเล่าเรียนได้
          


"ทั้งนี้ จึงอยากขอฝากถึงเด็กและเยาวชนทุกคนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติว่า ให้ตระหนักรู้ตระหนักคิดระแวดระวังภัยอันตราย ที่จะแอบแฝงมาในช่องทางสังคมออนไลน์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน รู้จักนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพช่วยพัฒนาสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป"  โฆษก กอ.รมน. กล่าว

หน้าแรก » อาชญากรรม