วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:02 น.

อาชญากรรม

ยุทรการป้องกันการค้ามนุษย์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 22.39 น.

ยุทรการป้องกันการค้ามนุษย์

 
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสองแห่ง ประกอบด้วย แห่งแรกที่บริษัทจ้อยจุฑา จำกัด เลขที่ 504/1 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นงานเหล็กหล่อท่อประปา และแห่งที่สองที่บริษัทฟุ้งเฮงซิลิเกท กลาส จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรรมเครื่องแก้วทุกชนิด ตั้งอยู่เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบแรงงาน การจ้างงาน ความเป็นอยู่และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการออกตรวจสถานประกอบการด้านประมง เกษตร ปศุสัตว์ เดือนละ 1 ครั้ง
 
 
ในส่วนของการตรวจสอบบริษัทจ้อยจุฑา จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นงานเหล็กหล่อท่อประปา พบว่า มีแรงงานทั้งหมด 26 คน เป็นสัญชาติไทย 21 คน เป็นสัญชาติพม่า 4 คน และมาจากพื้นที่ราบสูง 1 คน โดยได้ทำการตรวจหลักฐานและเอกสารของแรงงานต่างด้าว ไม่พบแรงงานผิดกฏหมายแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของบริษัทฟุ้งเฮงซิลิเกท กลาส จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรรมเครื่องแก้วทุกชนิด พบว่า มีแรงงานทั้งหมด 69 คน เป็นสัญชาติไทย 41 คน เป็นสัญชาติพม่า 27 คน เป็นสัญชาติลาว 1 คน จากการตรวจหลักฐานและเอกสารของแรงงานต่างด้าว และการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 
 
 
นายสมบูรณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบปัญหาการจ้างแรงงานผิดประเภท หรือผิดนายจ้าง เนื่องจากแรงงานเมื่อทำการจดทะเบียนกับนายจ้างแล้ว มีการย้ายสถานที่ทำงานและเปลี่ยนนายจ้าง โดยไม่มีการแจ้งให้ถูกต้อง ซึ่งได้แนะนำแรงงานและสถานประกอบการให้มีความเข้าใจ และให้ดำเนินการอย่างถูกต้องต่อไป

หน้าแรก » อาชญากรรม