วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:28 น.

อาชญากรรม

ผบช.น.ร่อนหนังสือสั่งการเด็ดขาด ห้ามตั้งด่านจับจราจร

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 20.03 น.

ผบช.น.ร่อนหนังสือสั่งการเด็ดขาด ห้ามตั้งด่านจับจราจร

 

รรท.ผบช.น. ร่อนหนังสือสั่งการ 6 ข้อ โรงพักเมือง กทม.จัดการเด็ดขาด สั่งงดตั้งด่านกวดขันจราจร เน้นตรวจเมาแล้วขับ ทำผิดกฎหมาย ขู่ละเลยมีความผิด

 

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ( รรท.ผบช.น.) มีบันทึกข้อความถึง รอง ผบช.น. , ผบก.น.1-9 และ ผบก.จร. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร โดยบันทึกดังกล่าวมีใจความ ระบุว่า “ตามที่ได้มีข้อสั่งการและให้แนวทางการปฏิบัติจราจร ตามหนังสือ บช.น. ที่ 0015.111/12567 ลง 4 ต.ค. 60 และยังได้เน้นย้ำการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ เมื่อ 6 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น. โดยให้งดเว้นการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร แต่ให้เข้มงวดในการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจราจร เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด การจอดรถซ้อนคัน การขับรถย้อนเส้นทาง (ย้อนศร) หรือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร แซงในที่คับขัน ขับเบียดแทรกคอสะพาน ขับรถบนทางเท้า ไม่สวมหมวกนิรภัย ขัลรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หรือ วางสิ่งของเก้าอี้กันเป็นที่จอดรถตนเองบนทางสาธารณะ เป็นต้น

 

จากการสุ่มตรวจพื้นที่ของ ผบช.น.ยังพบว่า มีหลายพื้นที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ปล่อยให้มีรถในที่ห้ามจอด ทำให้การจราจรติดขัด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อสั่งการ จึงให้ดำเนินการดังนี้

 

1.ให้ทำการประชุมชี้แจงนโยบายดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยละเอียด โดยให้มีบันทึกประชุมและถ่ายภาพไว้ หาก ผบช.น.ไปตรวจยังสถานีใด จะเรียกดูเอกสารทั้งหมด

 

2.การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต ให้มีการตรวจค้น เพื่อป้องกันอาชญากรรม เน้นการตรวจค้นอาวุธปืน ยาเสพติด ควบคู่ไปด้วย มิให้มุ่งการกวดขันวินัยจราจรเป็นวัตถุประสงค์หลักในการตั้งจุดตรวจ

 

3.เร่งรัดออกคำสั่งมอบหมายตำรวจจราจรผู้รับผิดชอบถนน ตรอก ซอย โดยให้มีผู้บังคับบัญชางานจราจร ควบคุมกำกับดูแลเป็นลำดับขั้น และสามารถตรวจสอบได้

 

4.ถนนเส้นใด จุดใด มีปัญหาการจราจร หรือจราจรหนาแน่น เช่น หน้าห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดสด โรงเรียน สถานศึกษา ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลจัดการจราจร หรือบังคับไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือกีดขวางการจราจรเป็นอันขาด

 

5.ให้ ผบก.และรอง ผบก. ที่รับผิดชอบงานจราจร ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้เป็นไปตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัด

 

6.หากยังพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการ หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดกฎหมายจราจรในพื้นที่ใดโดยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย จะพิจารณาข้อบกพร่องผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี

หน้าแรก » อาชญากรรม